نرم افزار مدیریت مجلات علمی


نرم افزار مدیریت مجلات با ویژگی بومی سازی برای کاربران ایرانی، تمامی مراحل ثبت،ویرایش،داوری و نشر مجلات علمی را به صورت تحت وب انجام داده و دارای قابلیت ارسال مقاله به داوران، رهگیری مقالات، جستجو مقالات ،امکان ارسال درخواست بازنگری مقاله ،مدیریت اشتراک نسخه چاپی، انتشار الکترونیک مقاله،مدیریت پیام های ارسالی به صورت ایمیل از ابتدا تا نشر مقاله، مدیریت اشتراک نسخه چاپی و....می باشد.


نرم افزار سامانه مدیریت مجلات علمی تائیدیه دانش بنیان از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری  را دارا می باشدمی باشد