نرم افزار جامع کانون کارشناسان دادگستری


این نرم افزار امکاناتی از قبیل اطلاعات در رابطه با کارشناسان و کنترل و مدیریت دفاتر کانون کانون کارشناسان دادگستری و نگهداری سوابق و ثبت فیش های پرداختی و تحویل اتوماتیک پرونده های ارجاعی را در اختیار کاربران قرار می دهد.


دسترسی مدیران و سایر کارکنان به چرخه عملیات روزمره و بررسی و تحلیل فرآیندهای سازمان فراهم می‌آید. مستند شدن روال‌ها و عملیات انجام‌شده در طول فرآیندهای مختلف سازمان علاوه بر شفاف‌سازی، منجر به بهینه‌سازی چرخه‌ها و تشخیص نارسایی‌های احتمالی می‌شود. مکانیزه شدن فرآیندها، پاسخ‌گویی به مخاطبین اعم از سازمان‌ها و مراجعه‌کنندگان را تسریع نموده و شفاف می‌سازد.

نرم افزار کانون کارشناسان دادگستری ایده نگار  شامل چندین بخش است

1- بخش ارجاعت که نامه یا پرونده ای را  به چندین طریق و بین افراد و بخش های مختلف سازمان ها و بین سازمان ها ارجاع داده میشود

این بخش در واقع بخش اصلی سیستم بوده که به ارجاع درخواست هامی پردازد. این بخش شامل بخش های ذیل
خواهد بود:
- بخش ارجاعات اشخاص حقیقی و حقوقی
- بخش ارجاعات سازمان ها و نهاد های دولتی و خصوصی
-ارجاعات دادگاه
- سایر بخش ها و نهاد ها
این بخش با توجه به تنوع و وسعت کار شامل بیشترین حساسیت ها خواهد بود که شامل امکانات ذیل است:

- امکان انتخاب دستی و اتوماتیک
- انتخاب اتوماتیک با توجه به فرمول مصوب توسط اعضای هیات مدیره انجام خواهد شد که در مذاکرات اولیه بر
- اساس کمترین میانگین درآمد کارشناسان خواهد بود
- امکان ثبت چندین کارشناس در محدوده های جغرافیایی یا صلاحیت های مختلف یا یکسان به یک درخواست
- امکان تعیین نوع درخواست کارشناسی )معاضدتی یا دستمزدی(
- امکان مشاهده کارشناسان پیشنهادی بر اساس اولویت های رشته، صلاحیت، منطقه جغرافیایی و ...
- امکان تعیین کارشناس به صورت مستقیم
- امکان مشاهده و گزارش گیری از ارجاعات انجام شده بر اساس نوع توسط کاربر
- امکان ثبت و ویرایش ارجاعات  انجام شده
- امکان ثبت پایان کار
- امکان ابطال
- مشاهده لیست کارشناسان و صلاحیت های تخصیصی به آنان
- مشاهده نامه های کارشناسی و ارجاعات مرتبط به آن ها

-امکان تخصیص حساب کاربری به سازمان ها جهت ارسال الکترونیک درخواست ها

و...

2- بخش شکایات که فرد یا افرادی میتوانند از فزد یا افراد دیگر شکایت خود را ثبت کنند

·      -  تشکیل پرونده جهت رسیدگی به شکایات شاکی(شاکیان) مشتکی ( مشتکی عنهم )

·      -  ثبت نتایج جلسات شورای انتظامی

·     -  ثبت حکم صادره دادگاه انتظامی

·      -   رسیدگی به اعتراض شاکی یا متشکی نسبت به حکم صادره

·       -  ارجاع اعتراض به حکم صادره به دادگاه انتظامی

·      -   ابلاغ حکم نهایی به متشکی و شاک

3- بخش دادگاه مجازی که مشابه  دادگاه انتظامی و با تمام قابلیت های آن پیاده سازی شده است

برای اطلاعات بیشتر با شماره های زیر تماس حاصل فرمایید

083-38254060

09194264486