نرم افزار سامانه 137


سامانه تحت وب مدیریت درخواست های 137 ، در قالب یک بسته نرم افزاری کار پیامگیر تلفنی درخواست های شهروندان، اتوماسیون سامانه 137 و گزارشگیری مدیریتی از درخواست های شهروندان را به نحو مطلوب پوشش می دهد


این نرم افزار دارای بخش های:
-کاربران مرکز 137: در این بخش کار ثبت درخواست­های شهروندان، ارائه کد رهگیری درخواست و ارجاع درخواست به افراد ذیربط در مناطق و سازمان ها  و .... وجود دارد.
-راهبران 137 مناطق و سازمان ها : در این بخش امکان مشاهده درخواست های ارسالی از مرکز 137، رسیدگی به درخواست ­ها، پیگیری درخواست­ها، ارسال نتیجه اقدامات صورت گرفته و ... وجود دارد.
-بخش گزارشگیری از سامانه: در این بخش مدیران ارشد شهرداری امکان گزارشگیری لحظه ای در سطوح مختلف(شهرداران مناطق، شهردار، مدیران سامانه 137 و ...) خواهند داشت که چارت و نمودارهای متنوعی که در این بخش استفاده شده است، امکان مقایسه عملکرد مناطق و سازمان ها را فراهم می­کند.
-وب سایت تعاملی جهت ارسال نظرات، پیشنهادات و انتقادات شهروندان به صورت آنلاین  در تمامی ساعات شبانه روز که باعث تسهیل در ارتباط دوسویه بین شهروندان و سازمانها و مناطق شهرداری و پیگیری درخواست ها توسط شهروندان از طریق سایت و سامانه پیامکی را فراهم می کند.