پیشگامان ایده نگار

پیشگامان ایده نگار -دلایل اصلی رشد فروشگا های اینترنی

امروزه فروشگاه های اینترنتی جایگاه ویژه ای در جامعه دارد . فروشگاه های اینترنتی باعث ایجاد نسل جدیدی از نوآفرینی و توسعه اقتصاد کشور شده است.

یکی از استفاده های فروشگاه های اینترتی راحتی و آسان بودن دسترسی به همه ی امکانات است.

از جمله مزایای  و معایب  فروشگاه های  اینترنتی می توان به این موارد اشاره کرد : صرفه جویی در زمان و امکان مقایسه گسترده و دسترسی دائم

معایب : کلاه برداری اینترنتی و قابل لمس نبودن محصول و وقفه در ارسال

تاریخ انتشار » 1398/07/25-11:16

تعداد بازدید ها » 573