پیشگامان ایده نگار

پیشگامان ایده نگار -سیستم های مدیریت محتوای ایده نگار

سیستم مدیریت محتوا ایده نگار یکی از فعالیت های که توسط  این شرکت طراحی شده است. این سیستم یک برنامه کامپیوتری است که توانایی نشر  ویرایش و مدیریت محتوا و حذف و... را به کاربر می دهد. این سیستم مجموعه پویا از زیرساختار های وب که شامل سند های HTML عکس ویدیو و ... است.

از جمله خصوصیات این سیستم فرم های خودکار نظارت بر دسترسی ها و در سهولت ویرایش و اثر گذاری محتوا  و امکان استفاده به زبان های مختلف.

تاریخ انتشار » 1398/07/25-10:57

تعداد بازدید ها » 64