پیشگامان ایده نگار

پیشگامان ایده نگار -معرفی محصول نرم افزاری سامانه جامع ثبت آمار و اطلاعات ماموریت های اورژانس115

مجموعه نرم افزار های سامانه جامع ثبت آمار و اطلاعات ماموریت های  اورژانس115

اولین نرم افزار اتوماسیون در سطح ملی با قابلیت های

  • ثبت اطلاعات بیمار از لحظه ی تماس با فوریت های پزشکی 115 تا اتمام فرآیند امدادرسانی
  • ثبت آمار ماموریت ها
  • گزارش گیری ماموریت

تاریخ انتشار » 1394/12/15-13:17

تعداد بازدید ها » 2791