پیشگامان ایده نگار

پیشگامان ایده نگار -دریافت گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیک

ارتقا رتبه گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکتهای انفورماتیک توسط شرکت پیشگامان ایده نگار

این گواهی به عنوان گواهی رتبه بندی و احراز صلاحیت شرکت های انفورماتیکی به شرکت هایی ارائه می گردد که توانایی انجام پروژه های مختلف در موضوعات مشخص را داشته باشند. شایان ذکر است اهمیت کسب این رتبه‌ها نشانگر این است که شورای عالی انفورماتیک یک نهاد سیاست‌گذار و نظارتی بر حوزه فناوری اطلاعات کشور است که سابقه‌ای طولانی دارد که در گذشته زیر نظر سازمان مدیریت و برنامه ریزی و در حال حاضر زیر نظر معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست جمهوری اداره می‌شود. این مرکز در واقع یکی از مراکز عمده تایید صلاحیت پیمانکاران است و کسب رتبه در موضوع فعالیت‌های: تولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتری، خدمات پشتیبانی، مشاوره و نظارت بر اجرای طرح های انفورماتیک، فناوری اطلاعات و ارتباطات شده است. 
تاریخ انتشار » 1395/02/09-12:47

تعداد بازدید ها » 2785