پیشگامان ایده نگار

پیشگامان ایده نگار -سایت فن بازار منطقه ای زاگرس

سایت فن بازار منطقه ای زاگرس

سال تولید : 94

تکنولوژی های استفاده شده در سایت :

Asp.Net, C#, SQL Server, Css3, Html5, Twitter BootstrapWeb Framework, jQuery , JavaScript Framework


 

تاریخ انتشار » 1395/02/21-16:46

تعداد بازدید ها » 2976