پیشگامان ایده نگار

پارک علم و فناوری کرمانشاه

مدیرعامل شرکت دانش بنیان پیشگامان ایده نگار؛ با ایجاد فضای رقابتی شفاف در حوزه بازار IT در کشور فعالان این حوزه می توانند پتانسیل‌های بالاتری از خود نشان دهند
 پیشگامان ایده نگار