پیشگامان ایده نگار

خرید نرم افزار میز خدمت

از آن‌جا که بهبود ارائه خدمات به ارباب رجوعان، دریافت نظرات آن‌ها و ارائه خدمات به صورت غیر متمرکز از دغدغه‌های امروز مدیران سازمان‌های دولتی و ادرات می‌باشد، شرکت دانش بنیان پیشگامان ایده نگار برای پاسخگویی به این نیاز‌ها و در راستای سیاست تکریم ارباب رجوع، به کمک فناوری‌های انحصاری موجود در این شرکت، اقدام به تهیه نرم افزار میز خدمت الکترونیکی ایده نگار نموده است
 پیشگامان ایده نگار